top of page

היסטוריה

לכל עם יש היסטוריה!

ההיסטוריה הקירגיזית מפתיעה כמו אגדה...

העם הקירגיזי אשר היה ערב של שבטים נוודים היה צריך לשרוד תחת תנאים קשים של מלחמות, הגליות, ורעב, ולכן סיגל לעצמו אורך חיים נוודי אשר אפשר את הישרדותו לאורך אלפי שנים.

כאשר כובש היה מגיע לאזור הקירגיזים היו בורחים ומסתתרים בהרים הגבוהים, חיים ביורטות ונודדים ממקום למקום ומתקיימים בדוחק מרעיית צאן ובקר. 

ההיסטוריה של העם הקירגיזי היא מהעתיקות בעולם וישנם עדויות על שבטים נודדים אשר חיו באזור בשנת 2000 לפנה"ס, בגלל המיקום האסטרטגי במרכז אסיה ועל דרך המשי אזור קיריגיזסטן תמיד היה יעד אסטרטגי לכיבוש על ידי אימפריות אשר רצו לשלוט במקום בגלל חשיבותו הרבה כאזור סחר ונתיב תחבורה מרכזי

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

השבטים הערבים פולשים ומשתלטים על שטחים נרחבים במרכז אסיה. על מנת לשרוד השבטים הקירגיזיים מקבלים על עצמם את האסלאם.

במאה השמינית
שנת 138 לפנה"ס

הסינים שולטים ומקימים את דרך המשי ואת הערים אוש ואוזגן המשמשות כנקודות מסחר מרכזיות. 

שנת 329 לפנה"ס

 אלכסנדר הגדול כובש שטחים נרחבים באזור מרכז אסיה בדרכו מזרחה לכיוון הודו.

שנת 1991

לאחר התפרקות ברית המועצות קירגיזסטן זוכה לעצמאות ונקראת הרפובליקה הקיריגיזית.

שנת 1936

  קירגיזסטן מסופחת לברית המועצות ונקראת הרפובליקה הסובייטית הסוציאליסטית הקירגיזית.

שנת 1876

האימפריה הרוסית כובשת את אזור פרגנה ואת שטח קירגיזסטן.

במאה ה-13

צבא המונגולים בפיקודו של ג'ינגיס חאן כובש את האזור בדרכם מערבה לכיוון טורקי.

bottom of page